Інформаційні системи і технології в управлінні проектами. Частина 1. Планування проектів в MS project

 • Автор: , ,
 • Рік:
 • Категорія: Навчальні посібники
 • Спеціальність: Управління проектами
 • Підрозділ: Кафедра бізнес-адміністрування та управління проектами
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 167
 • ISBN: ISBN 978-966-7735-60-9
 • ББК: ББК 65.23
 • УДК: УДК 338.27
 • ISBD: Морозов В.В., Данченко О.Б., Шаров О.І. Інформаційні системи і технології в управлінні проектами. Частина 1. Планування проектів в MS project: навчальний посібник (для студентів магістратури з кваліфікації 1238 «Керівник проектів та програм»). – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2011. – 167 с.

ЗМІСТ

1. Програма дисципліни та її короткий зміст у навчальних елементах

2. Плани лекцій та лабораторних занять. Завдання для самостійної роботи студентів

 • ТЕМА 1. Характеристика програмного продукту MS project
 • ТЕМА 2. Визначення і впорядкування задач. Календарі
 • ТЕМА 3. Визначення і призначення ресурсів
 • ТЕМА 4. Оптимізація графіку за часом виконання і ресурсами
 • ТЕМА 5. Визначення фінансових показників проекту у MS project
 • ТЕМА 6. Формування робочих зон MS project. Формування звітності
 • ТЕМА 7. Вдосконалення календарних графіків. Моніторинг

3. Перелік завдань для самостійних занять

4. Глосарій

5. Перелік використаної літератури

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами