Теорія ймовірностей для економістів і менеджерів

 • Автор: ,
 • Рік:
 • Категорія: Навчальні посібники
 • Дисципліна: Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Підрозділ: Кафедра математичних методів та статистики
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 144
 • ISBN: ISBN 978-966-170-020-7
 • УДК: УДК 519.2
 • ISBD: Кігель, В. Р. Теорія ймовірностей для економістів і менеджерів: навчальний посібник / В. Р. Кігель, О. І. Шаров. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 144 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до програми дисципліни, яка є складовою навчального процесу підготовки бакалаврів з управлінських та економічних спеціальностей. Посібник містить навчальну програму дисципліни та контекст лекцій, кожна з яких супроводжується завданнями для практичних знань і самостійної роботи студентів. Наведено приклади економічного змісту, які ілюструють відповідні аспекти використання теорії ймовірностей в економічних дослідженнях і менеджменті.

ЗМІСТ

ЛЕКЦІЯ 1. ПРЕДМЕТ ТЕОРІЙ ЙМОВІРНОСТЕЙ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

 • 1.1. Предмет дисципліни, поняття випадкової події
 • 1.2. Алгебра подій
 • 1.3. Імовірність події
 • 1.4. Умовна ймовірність
 • 1.5. Поняття про аксіоматичне визначення ймовірності
 • 1.6. Завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів

ЛЕКЦІЯ 2. ОСНОВНА ТЕОРЕМИ ПРО ЙМОВІРНОСТІ

 • 2.1. Теорема про додавання ймовірностей
 • 2.2. Теорема про добуток ймовірностей
 • 2.3. Формула повної ймовірності
 • 2.4. Формула Байєса
 • 2.5. Завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів

ЛЕКЦІЯ 3. ВИПАДКОВІ ВЕЛИЧИНИ, ЇХ ОСНОВНІ ЧИСЛОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • 3.1. Означення випадкової величини, типи випадкових величин
 • 3.2. Опис дискретної випадкової величини
 • 3.3. Опис неперервної випадкової величини
 • 3.4. Про використання поняття функції розподілу щодо дискретної випадкової величини
 • 3.5. Основні числові характеристики випадкової величини
 • 3.6. Нерівність Чебишева
 • 3.7. Визначення меж можливих значень дисперсії і стандартного відхилення обмеженої випадкової величини
 • 3.8. Завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів

ЛЕКЦІЯ 4. ОСНОВНІ ЗАКОНИ РОЗПОДІЛУ ДИСКРЕТНИХ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН

 • 4.1. Рівномірний розподіл
 • 4.2. Біноміальний розподіл (розподіл Бернуллі)
 • 4.3. Теорема Барнуллі
 • 4.4. Геометричний розподіл
 • 4.5. Розділ Пуассона
 • 4.6. Ілюстрація прикладного використання закону Пуассона
 • 4.7. Пуассонівський розподіл як апроксимація біноміального
 • 4.8. Локальна теорема Муавра-Лапласа про апроксимацію біноміальних імовірностей
 • 4.9. Завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів

ЛЕКЦІЯ 5. ВАЖЛИВІ РОЗПОДІЛИ НЕПЕРЕРВНИХ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН

 • 5.1. Рівномірний розподіл
 • 5.2. Бета розподіл
 • 5.3. Трикутний розподіл
 • 5.4. Показниковий (експоненційний) розподіл
 • 5.5. Нормальний розподіл (розподіл Гаусса)
 • 5.6. Властивості нормально розподіленої випадкової величини
 • 5.7. Поняття про моменти випадкової величини
 • 5.8. Завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів

ЛЕКЦІЯ 6. СУКУПНОСТІ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН

 • 6.1. Поняття, приклади сукупності випадкових величин
 • 6.2. Опис та числові характеристики дискретної двовимірної сукупності
 • 6.3. Опис та числові характеристики двовимірної сукупності неперервних випадкових величин
 • 6.4. Корисні властивості коваріації та коефіцієнта кореляції
 • 6.5. Завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів

ЛЕКЦІЯ 6. СУКУПНОСТІ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН

 • 6.1. Поняття, приклади сукупності випадкових величин
 • 6.2. Опис та числові характеристики дискретної двовимірної сукупності
 • 6.3. Опис та числові характеристики двовимірної сукупності неперервних випадкових величин
 • 6.4. Корисні властивості коваріації та коефіцієнта кореляції
 • 6.5. Завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів

ЛЕКЦІЯ 7. ФУНКЦІЇ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН. ЗАКОН ВЕЛИКИХ ЧИСЕЛ ТА ЦЕНТРАЛЬНА ГРАНИЧНА ТЕОРЕМА. ОКРЕМІ ВАЖЛИВІ РОЗПОДІЛИ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ НОРМАЛЬНИМ ЗАКОНОМ

 • 7.1. Функції випадкових величин
 • 7.2. Закон великих чисел
 • 7.3. Центральна гранична теорема
 • 7.4. Окремі важливі розподіли, пов’язані із нормальним законом
 • 7.5. Завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів

ЛЕКЦІЯ 8. ПОНЯТТЯ ПРО ВИПАДКОВІ ФУНКЦІЇ, ВИПАДКОВІ ПРОЦЕСИ ТА ВИПАДКОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ

 • 8.1. Випадкові функції, її перерізи
 • 8.2. Основні характеристики випадкової функції
 • 8.3. Коваріаційна та кореляційна функції випадкової функції
 • 8.4. Випадкові процеси та випадкові послідовності
 • 8.5. Стаціонарний випадковий процес
 • 8.6. Приклади поширених нестаціонарних процесів
 • 8.7. Завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами