Інструменти зовнішньої торгівлі: курс лекцій

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Навчальні посібники
 • Дисципліна: Міжнародна торгівля
 • Спеціальність: Міжнародні економічні відносини
 • Підрозділ: Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 83
 • ISBN: ISBN 978-966-170-023-8
 • УДК: УДК 339.5
 • ISBD: Оласюк Г.П. Інструменти зовнішньої торгівлі: навчальний посібник / Г.П. Оласюк. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2018. – 83 с.

В посібнику висвітлено методи та інструменти ведення зовнішньої торгівлі в еру глобалізації світового господарства. Розкрито теоретичні засади здійснення зовнішньої торгівлі, висвітлено способи виходу компаній на закордонні ринки й особливості ведення експортно-імпортних операцій на них. Системно описано методи розрахунків за зовнішньоторговельними угодами, регулювання торговельних потоків на національному, регіональному та глобальному рівнях. Акцент посібника зроблено на характеристиці програм та інституцій зі сприяння міжнародної торгівлі й розвитку проектного фінансування.

Посібник містить 15 тем, кожана з яких супроводжується питаннями для самоперевірки. Англомовне видання розраховане для самостійного опанування означених проблем та як посібник для закріплення лекційного матеріалу здобувачами вищої освіти у сфері міжнародних економічних відносин.

ЗМІСТ

 • Topic 1. Globalization and foreign trade
 • Topic 2. Classical and modern theories of international trade
 • Topic 3. Cultural dimensions of international business
 • Topic 4. International Expansion, Global Market Opportunity Assessment and International Business Risks
 • Topic 5. Exporting, Importing, and Countertrade as main forms of international trade
 • Topic 6. WTO: history, structure and functions
 • Topic 7. International Trade Center, UNCTAD UNCITRAL and UNCTAD organizations
 • Topic 8. Import procedures and documents in Ukraine
 • Topic 9. Exchange rate risk management in international trade operations
 • Topic 10. Payments methods in foreign trade operations
 • Topic 11. Commercial and transport documents in foreign trade operations
 • Topic 12. Trade Facilitation Programs and Institutions
 • Topic 13. Key legal aspects of international commercial contracts
 • Topic 14. Principles of project fi nance
 • Topic 15. International commodity exchanges and auctions
 • Соціальні сервіси

  Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

  Будьте завжди з нами