Проєктування операційних систем

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Підручники
 • Спеціальність: Менеджмент
 • Підрозділ: Кафедра управлінських технологій
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 322
 • ISBN: ISBN 978-966-170-050-4
 • УДК: УДК 65 : 050.214 я73
 • ISBD: Сумець О. М. Проєктування операційних систем: підручник / О. М. Сумець. - К.: Університет "КРОК", 2021. - 322 с.

Проєктування операційних систем

Сумець Олександр Михайлович

У підручнику викладено питання, що розкривають сутність операційної системи, а саме наведено аналіз трактувань поняття «операційна система», описана структура і типологія операційних систем, охарактеризовано їхній життєвий цикл та режим функціонування. Описано методичні аспекти проєктування операційних систем підприємств, їхню топологію. Розтлумачено поняття потужності операційної системи і описані методи її оптимізації, охарактеризована стратегія і тактика управління операційною системою. Приділена увага питанням організації і нормування робіт в операційних системах, інноваціям, формуванню надійності та визначенню результативності й ефективності їх функціонування.

Для здобувачів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент»

ЗМІСТ

 • Розділ 1. Загальна інформація із теорії систем
 • Розділ 2. Структура і механізм функціонування операційної системим підприємства
 • Розділ 3. Типологія операційних систем
 • Розділ 4. Життєвий цикл операційних систем
 • Розділ 5. Режим функціонування операційної системи
 • Розділ 6. Тривалість і вартість життєвого циклу операційної системи
 • Розділ 7. Проєктування операційної системи підприємства
 • Розділ 8. Топологія операційної системи
 • Розділ 9. Поняття «потужність операційної системи»
 • Розділ 10. Методи оптимізації і прогнозування потужності операційної системи
 • Розділ 11. Стратегія і тактика в управлінні операційними системами
 • Розділ 12. Організація і нормування робіт в операційних системах
 • Розділ 13. Інновації в операційних системах
 • Розділ 14. Надійність операційних систем
 • Розділ 15. Оцінка ефективності й результативності функціонування операційних систем

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами