Стратегічний менеджмент

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Підручники
 • Підрозділ: Кафедра управлінських технологій
 • Сторінок: 208
 • ISBN: ISBN 978-966-610-241-9
 • УДК: УДК 005.21(075)
 • ISBD: Сумець О.М. Стратегічний менеджмент: підручник / О.М. Сумець. – Харків : ХНУВС, 2021. – 208 с.

Стратегічний менеджмент

Сумець Олександр Михайлович

У підручнику викладено теоретико-методологічні питання стратегічного управління сучасним підприємством. Особливу увагу приділено опису концептуальних засад теорії стратегічного управління, етапам розвитку стратегічного управління та його видам. Розглянуто рівні стратегічних рішень та типологію стратегій підприємства, формування стратегічного потенціалу та складання стратегічного балансу підприємства.

Підручник призначено для здобувачів освіти, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньо-професійною програмою першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Логістика».

ЗМІСТ

 • Розділ 1. Концептуальні засади теорії стратегічного менеджменту
 • Розділ 2. Рівні стратегічних рішень та типологія стратегій підприємства
 • Розділ 3. Етапи стратегічного менеджменту та особливості формування стратегії підприємства
 • Розділ 4. Стратегічне планування
 • Розділ 5. Оточення підприємства
 • Розділ 6. Стратегічний потенціал підприємства та формування його конкурентних переваг
 • Розділ 7. Види стратегічного управління
 • Розділ 8. Портфельні стратегії та управління стратегічною позицією підприємства
 • Розділ 9. Стратегічний баланс підприємства та методи його складання

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами