«Торгівля цінними паперами» (Розділ XІІІ. Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами)

 • Автор: , ,
 • Рік:
 • Категорія: Підручники
 • Дисципліна: Торгівля цінними паперами
 • Спеціальність: Фінанси і кредит, Банківська справа
 • № комплекту: «Торгівля цінними паперами»
 • Підрозділ: Кафедра фінансів‚ обліку та аудиту, Факультет економіки та підприємництва
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 21
 • ISBN: 978-966-7735-62-3
 • ББК: 65.262.2
 • УДК: 336.763
 • ISBD: Сопко В.В. Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами / В.В.Сопко, О.М. Ромашко // Торгівля цінними паперами: підручник/ за ред. В.І. Грушка.- Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2011. - С. 289-308

Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами

Ромашко Ольга Миколаївна, Сопко Валерія Василівна

В розділі 13 було досліджено: фінансові інвестиції, цінні папери, акція, амортизована собівартість, ефективна ставка відсотка, дивіденди, дисконт, зобов’язання, метод участі в капіталі, премія, облік у емітента, облік у інвестора, справедлива вартість. У розділі 13 Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами підручника «Торгівлі цінними паперами» було розглянуто: облік акцій у емітента, внесення акцій до статутного капіталу підприємства, облік придбання акцій у нерезидента, облік операцій з виплати дивідендів, облік акцій у інвестора, облік облігацій у емітента, облік облігацій у інвестора, метод ефективної ставки відсотка, облік операцій з векселями та торгівля цінними паперами. Запропоновано стратегію та програму розвитку фондового ринку в Україні. Здійснено класифікацію тенденцій становлення та розвитку фондового ринку. Запропонована стратегія та програма розвитку фондового ринку України, метою якої є формування конкурентоспроможного національного фондового ринку на основі поступового зменшення його спекулятивної складової з одночасним зростанням інвестиційно спрямованого сегменту в умовах фінансової глобалізації, рівня інтернаціоналізації світової економіки, який зростає, та виконання ним основної функції – забезпечення вільного та швидкого перетоку інвестиційного капіталу. Автори пропонованого підручника намагалися не лише дати необхідні знання своїм читачам, а й зробили спробу унебезпечити їх від негативних наслідків реалізації ризику у процесі торгівлі цінними паперами. Розраховується, що даний підручник стане до смаку не тільки студентам вищих економічних навчальних закладів та економічних спеціальностей бакалаврського рівня підготовки, аспірантам, викладачам, а і тим практикам, для яких торгівля цінними паперами є основним видом професійної діяльності.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами