Концепція та структура підручника з англійської мови професійного спрямування для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки ″міжнародна економіка″

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Ділова іноземна мова
 • Спеціальність: Міжнародна економіка
 • Підрозділ: Кафедра іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін, Факультет міжнародних відносин
 • Видавництво: СПб.: Питер
 • Сторінок: 6
 • ISBN: 2222-5501
 • УДК: 378.147:802.0
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Концепція та структура підручника з англійської мови професійного спрямування для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки ″міжнародна економіка″

В статті розглянуто концепцію та структуру інноваційного підручника з англійської мови для студентів вищих навчальних закладів економічного профілю напряму підготовки "Міжнародна економіка". Концепція підручника базується на комунікативності всіх видів навчальної діяльності, професійному спрямуванні навчальної комунікації, а також на інтеграції всіх видів мовленнєвої діяльності.

Ключові слова: англійська мова для студентів економістів-міжнародників, професійна комунікативна спрямованість, інтеграція видів мовленнєвої діяльності.

Концепция и структура учебника по английскому языку профессионального направления для студентов высших учебных заведений направления подготовки "международная экономика"

В статье рассмотрено концепцию и структуру инновационного учебника английского языка для студентов экономистов-международников. Концепция учебника базируется на коммуникативности всех видов учебной деятельности, профессиональной направленности учебной коммуникации, а также на интеграции всех видов речевой деятельности.

Ключевые слова: английский язык для студентов экономистов-международников, профессиональная коммуникативная направленность, интеграция видов речевой деятельности.

Concept and structure of the textbook in english for specific purposes for tertiary students majoring in "international economics"

The article highlights and analysing the concept and structure of an innovative textbook of English Language for Specific Purposes designed for students majoring in International Economics. The textbook concept is based on communicative nature of all learning activities, on professional orientation of communication in English, as well as on integration of all communication skills.

Key words: English for students majoring in International Economics, professional communicative learning, integration of communication skills.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами