Метод конфігурації складу команди проекту за критерієм суб'єктивного благополуччя

  • uk-UA

Метод конфігурації складу команди проекту за критерієм суб'єктивного благополуччя

В. А. Рач, І. Осакве, О. М. Медведєва, О. В. Россошанська, Н. О. Борулько

Розроблено метод конфігурування команди проекту за критерієм суб’єктивного благополуччя. Метод спрямований на пошук такої конфігурації претендентів, за якої утворюється команда з найвищою спільністю щодо значимості цінностей (факторів) суб’єктивного благополуччя та фактичним їх задоволенням на момент формування команди. В основу методу покладено два концептуальних положення-аксіоми. По-перше, найбільш адекватні результати побудови персонального профілю досягаються в ході самодослідження ставлення претендента до індикаторів суб’єктивного благополуччя. По-друге, ранжирування дозволяє побудувати ряд, в якому найбільш важливими представлені найменш досягнуті індикатори. На цій підставі представляється можливим порівнювати профілі претендентів між собою та виявляти найбільш схожі. Теоретично обґрунтовано, що конфігурація з найбільш близьких профілів є передумовою утворення позитивного робочого середовища як необхідного фактору комфортної взаємодії учасників команди, суттєвим інтегруючим фактором залучення до проекту. Розроблений метод побудови персонального профілю претендента забезпечує необхідну точність і підвищує достовірність одержуваної при цьому інформації. Емпірично виявлено дві «робочі зони» персонального профілю (перші п’ять та наступні сім з 27-ми індикаторів), визначальні для виявлення близьких профілів претендентів. Для порівняння профілів введено показники загального підсумкового рангу для індикаторів зон та коефіцієнт узгодженості команди. Для інтерпретації значення коефіцієнта узгодженості емпіричним способом побудована оцінна шкала з сімох інтервальних зон для команд у складі від двох до десяти учасників. За результатами експериментальної перевірки доведена можливість використання критерію суб'єктивного благополуччя як параметра формування команд проектів, його дієвість та адекватність. Рис. 5, табл. 8, дж. 32.

Ключевые слова: формування команди проекту, персональний профіль, суб’єктивне благополуччя, коефіцієнт узгодженості команди, оцінна шкала

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами