Зовнішня політика України: потрібні нові підходи

  • uk-UA

  • en-GB

Донбас. Чи є вихід з глухого кута?

Д.І. Ткач доктор політичних наук, професор, проректор з міжнародних питань ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

У статті робиться спроба визначити нові підходи у реалізації зовнішньої політики України. Пропонується започаткувати спеціальний державний орган, який займатиметься гармонізацією українського та єсівського законодавства, повністю поміняти політику України щодо КНР, використати досвід деяких країн ЦСЄ у цій царині, створити комісію з фахівців міжнародного права і на професійному рівні дати оцінку Закону України «Про освіту» щодо навчання рідною мовою національних меншин

Ключевые слова: зовнішня політика України, європейська та євроатлантична інтеграція, Китайська Народна Республіка, Закон України «Про освіту»

D.I. Tkach Doctor of Political Sciences, Vice-Rector for International Affairs “KROK” University

Tkach Dmytro. Foreign policy of Ukraine - new approaches are needed The article attempts to identify new approaches in the implementation of Ukraine’s foreign policy. It is proposed to set up a special state body to harmonize Ukrainian and EU legislation, to completely change Ukraine’s policy towards the People’s Republic of China, to use the experience of some CEE countries in this framework, to create a commission of experts in international law, and, on a professional level, to evaluate the law of Ukraine on education concerning the training of national minorities using their native language.

Keywords: : foreign policy of Ukraine, European and Euro-Atlantic integration, People’s Republic of China, Ukrainian Law on Education

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами