Рольові статуси викладача та їх вплив на формування позитивного ставлення стейкхолдерів університету до освітніх інновацій

  • uk-UA

Рольові статуси викладача та їх вплив на формування позитивного ставлення стейкхолдерів університету до освітніх інновацій

Сингаївська І.В., кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології, Університет економіки та права «КРОК»

В умовах конкурентної боротьби за абітурієнтів закладам вищої освіти доводиться здійснювати значну роботу з формування власного іміджу, для створення привабливого образу в очах не лише абітурієнтів, а й інших стейкхолдерів університету, що впливають на вибір абітурієнта прямо чи опосередковано. Такими стейкхолдерами є батьки абітурієнтів та студентів, студенти, випускники, майбутні роботодавці (бізнес та державні установи), партнери університету тощо. Ключовою фігурою в університеті є викладач, оскільки саме він стоїть на «передньому краї» роботи зі студентами, впливаючи безпосередньо на їх особистісне та професійне зростання під час навчання у закладі вищої освіти. І саме викладач, реалізуючи свої рольові статуси, має можливість активно впроваджувати в життя освітні інновації, долучаючись таким чином до створення позитивного іміджу університету.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами