Правила політики уряду у фінансуванні освіти: ідентифікація на основі нейронних мереж

  • uk-UA

Правила політики уряду у фінансуванні освіти: ідентифікація на основі нейронних мереж

Радіонова І.Ф., д-р екон. наук, професор, проф. кафедри національної економіки та публічного управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Усик В.І., канд. екон. наук, доцент, доц. кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Правила політики уряду, включно з правилами фінансування освіти, є інструментом публічного управління економікою. Остаточне усвідомлення цієї ролі правил відбулося вже в 1980-х – 1990-х роках. Різні аспекти практичної реалізації правил політики продовжують бути актуальними дотепер. До таких актуальних аспектів, на наш погляд, належить ідентифікація правил. Вирішення проблеми ідентифікації правил є актуальним і для теорії, і для практики публічного управління. Ця актуальність, передусім, пояснюється тим, що правила мають подаватись у формі, яка максимально наближена до віддзеркалення об’єктивних, але змінюваних економічних зв’язків. До того ж, без подання правил у зрозумілій для учасників і користувачів вигід від здійснення політики формі, вони не можуть ставати ефективним інструментом управління.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами