Стан підготовки майбутнього психолога до професійної діяльності в авіаційній галузі

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Постстресова реабілітація, Психологія екстремальних та кризових ситуацій, Інженерна психологія
 • Спеціальність: Теорія та методика професійної освіти
 • Підрозділ: Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво: К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
 • Сторінок: 7
 • ISBN: ISBN 966-660-016-1
 • ББК: ББК 63я54+74я54
 • УДК: УДК 37+93/94)(066)

Стан підготовки майбутнього психолога до професійної діяльності в авіаційній галузі

У статті обґрунтовується стан підготовки майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі. Приділена увага аналізу результатів констатувального етапу педагогічного дослідження, які дозволили обґрунтувати завдання проведення формувального експерименту.

Ключові слова: психолог, професійна діяльність, авіаційна галузь, готовність, анкетування, психодіагностичний інструментарій.


Наукові записки (ISSN 2310-371X)

Випуск CXVI

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами