Динаміка рівнів готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Постстресова реабілітація, Психологія екстремальних та кризових ситуацій, Інженерна психологія
 • Спеціальність: Теорія та методика професійної освіти
 • Підрозділ: Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво: К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
 • Сторінок: 8
 • ISBN: ISBN 2310-371X
 • ББК: ББК 95.4
 • УДК: УДК 06

Динаміка рівнів готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі

У статті здійснено аналіз та оцінку результатів формувального експерименту з упровадження технології формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі. Автором розроблено спецкурс «Особливості професійної діяльності практичного психолога в авіаційній галузі», який озброїв студентів ґрунтовними знаннями про особливості професійної діяльності практичного психолога в авіаційній галузі та сформував прикладні, фахово орієнтовані уміння з надання кваліфікованої психологічної допомоги авіаційному персоналу. Викладання даного спецкурсу було зорієнтоване на формування готовності майбутнього психолога до професійної діяльності в авіаційній галузі, складовими якої є особистісний, когнітивний, інтерактивний та рефлексивний (оцінний) компоненти. На даному етапі дослідження в експериментальній групі встановлена позитивна динаміка сформованості рівнів готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі завдяки викладанню навчальних дисциплін циклу «За самостійним вибором ВНЗ», впровадженню педагогічної технології та застосуванню експериментального спецкурсу.

Ключові слова: готовність, рівень готовності, психолог, формувальний експеримент, технологія, спецкурс.


Наукові записки (ISBN 966-660-016-1)

Випуск CXIII

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами