Сучасні та майбутні виклики для публічного управління у сфері охорони здоров’я

 • Автор: , ,
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Спеціальність: Медсестринство
 • Підрозділ: Кафедра прикладної медицини
 • Сторінок: 10
 • УДК: УДК 351.77:352(477)(0758)9
 • ISBD: Солоненко І.М. Сучасні та майбутні виклики для публічного управління у сфері охорони здоров’я / І. М. Солоненко, Л. В. Сабліна, А. І. Єна // Збірник наукових праць. Національної академії державного управління при Президентові України. - 2020. - № 2. - С. 100-109.
 • uk-UA

 • en-GB

Сучасні та майбутні виклики для публічного управління у сфері охорони здоров’я

Іван Солоненко, доктор медичних наук, професор, професор кафедри прикладної медицини,Навчально-науковий інститут медицини Університету економіки та права «КРОК»

Людмила Сабліна, кандидат медичних наук, доцент, директорка Навчально-наукового інституту медицини Університету економіки та права «КРОК»

Анатолій Єна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної медицини Навчально-наукового інституту медицини Університету економіки та права «КРОК»

На особливості публічного управління у сфері охорони здоров’я в майбутньому істотний вплив справлятимуть демографічні процеси та епідеміологічні особливості, зміна соціальних норм і стандартів розвитку суспільних очікувань, еволюція організаційно-правових засад системи охорони здоров’я, удосконалення медичних технологій. У зв’язку з цим необхідне обґрунтування напрямів удосконалення публічного управління, організації та фінансування у сфері охорони здоров’я України.

Установлено, що на потреби населення щодо охорони здоров’я в майбутньому в Україні передусім впливатимуть особливості демографічних та епідеміологічних процесів, розвиток суспільних норм і сподівань, зокрема щодо справедливості та рівних можливостей у доступі до послуг охорони здоров’я. Істотні цивілізаційні зміни в розвитку суспільства, що стосуються науки, технологій та управління, прискорять зміни й у сфері охорони здоров’я. Необхідне вдосконалення публічного управління та навчальних програм для керівників системи охорони здоров’я відповідно до оновлених суспільних очікувань.

Ключові слова: публічне управління; охорона здоров’я; демографічні, епідеміологічні, соціально-економічні зміни; підготовка керівних кадрів.

Current and future challenges of public health administration

Ivan Solonenko, Doctor of Medical Sciences, Professor, Professor of Applied Medicine Department, Educational and Scientific Institute of Medicine «KROK» University

Ludmyla Sablina, Candidate of Medical Science, Associate Professor, Head of Educational and Scientific Institute of Medicine «KROK» University

Anatoliy Yena, Doctor of Medical Sciences, Professor, Нead of Applied Medicine Department, Educational and Scientific Institute of Medicine «KROK» University

Demographic processes and epidemiological characteristics, social norms changes and standards of development of public expectations, evolution of organizational and legal bases of the health care system, improvement of medical technologies will have a significant impact on characteristic of public health administration in the future.

Significant civilizational changes in the development of society, related to science, technology and management, will increase changes in the field of health care. Public administration and training programs for health care managers need to be improved in line with updated social expectations.

Keywords: public administration; health care; demographic, epidemiological, socio-economic changes, healthcare training.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами