Розвиток діяльності місцевих органів влади у сфері охорони здоров'я на рівні адміністративного району

  • uk-UA

  • en-GB

Розвиток діяльності місцевих органів влади у сфері охорони здоров'я на рівні адміністративного району

Солоненко Іван Миколайович

У статті обґрунтовано необхідність розвитку соціальної функції діяльності місцевих органів влади у сфері охорони здоров'я, а саме їх еволюція від інтегрованої моделі управління та фінансування галузі до функції замовника послуг відповідно до потреб територіальної громади.

Ключові слова: місцеві органи влади, організація діяльності, функції, делеговані повноваження, охорона здоров'я, стратегічний замовник послуг, надавачі послуг, договірна модель, територіальна громада

In article grounded necessity of development of social function and legislation principles of activity of organs of local self-government in the field of health protection: their evolution from the integrated case and financing of industry frame to the function of customer of services in accordance with the necessities of territorial association.

Keywords: local government bodies, organization of activity, functions, delegated plenary powers, public health, strategic customer of services, providers of services, contracting model, local community.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами