Соціальна поведінка особистості у різних сферах суспільної взаємодії: соціально-психологічний аналіз

Соціальна поведінка особистості у різних сферах суспільної взаємодії: соціально-психологічний аналіз

Васильченко Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології «Університету економіки та права «КРОК», м. Київ (Україна)

Статтю присвячено обгрунтуванню застосування концепту "соціальна поведінка" у дослідженні соціальної взаємодії у різних сферах життя - політичній, політико-правовій, правовій, екологічній тощо. Роглядається історія вивчення феноменів "поведінка" та "соціальна поведінка" у психології. Показано, що соціальна поведінка особистості є скалдною соціально-психологічною системою дій, вчинків, інтеракції, що конституюється та регулюється системами смислових, когнітивних, афективних утворень учасників взаємодії певного соціального процесу.

Ключові слова: поведінка, соціальна поведінка, свідомість, система, соціальна взаємодія, політична культура, політико-правова культура.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами