Педагогічні умови формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі у процесі фахової підготовки

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Постстресова реабілітація, Психологія екстремальних та кризових ситуацій, Інженерна психологія
 • Спеціальність: Теорія та методика професійної освіти
 • Підрозділ: Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво: Одеса: ПНПУ ім. К.Д. Ушинського
 • Сторінок: 9
 • УДК: УДК 658.344.64:656.7.071(045)
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

У статті обґрунтовуються педагогічні умови формування у процесі фахової підготовки готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі. Приділена увага особливостям діяльності в авіаційній сфері.

Ключові слова: педагогічні умови, готовність, психолог, авіаційна галузь, когнітивний компонент, особистісний компонент, рефлексивний компонент, інтерактивний компонент.

В статье обосновываются педагогические условия формирования в процессе профессиональной подготовки готовности будущих психологов к профессиональной деятельности в авиационной отрасли. Уделено внимание особенностям деятельности в авиационной сфере.

Ключевые слова: педагогические условия, готовность, психолог, авиационная отрасль, когнитивный компонент, личностный компонент, рефлексивный компонент, интерактивный компонент.

The article justifies pedagogical conditions of formation of future psychologists’ readiness for professional work in aviation industry in the process of professional training. Special attention is devoted to the peculiarities of the activity in the field of aviation.

Keywords: pedagogical conditions, readiness, psychologist, aviation industry, cognitive component, personal component, reflexive component, interactive component.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами