Статистичний огляд банкрутства українських підприємств: національний та регіональний аспект

  • uk-UA

  • en-GB

Статистичний огляд банкрутства українських підприємств: національний та регіональний аспект

Троц Ірина Вікторівна

У статті дослідженно основні проблеми банкрутства українських підприємств та запропоновано способи їх вирішення. Проведено аналіз та статистичну оцінку банкрутства і ліквідації українських підприємств в національному та регіональному масштабі за основннє десятиліття. Визначено основні напрямки та заходи з попередження та подалання кризових явищ на підприємстві в сучасних умовах розвитку економіки

Trots Iryna

In the article explores the basic problems of the Ukrainian enterprises bankruptcy and suggests the ways of their decision. The analysis and statistical evaluation of Ukrainian enterprises bankruptcy and liquidation in national and regional scale over the past decade were conducted. Basic directions and measures for warning and overcoming of the crisis phenomena on an enterprise in the modern terms of development of economy were proposed.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами