Аналіз та оцінка діяльності промислових та машинобудівних підприємств Хмельниччини

  • uk-UA

  • en-GB

Аналіз та оцінка діяльності промислових та машинобудівних підприємств Хмельниччини

Троц Ірина Вікторівна

В статті розглянуто основні тенденції розвитку промислових та машинобудівних підприємств Хмельниччини. Проаналізовано фінансові результати діяльності, обсяги реалізованої продукції, рентабельність операційної діяльності, інвестиційну та інноваційну діяльність. Окреслено основні проблеми розвитку машинобудівної галузі.

Ключові слова: промисловість, машинобудування, частка збиткових підприємств, інвестиції, інновації.

Trots I. V.

The main tendencies of development of industrial and machine-building enterprises of Khmelnitsky region are considered in the article. Financial results of activity, volumes of realized production, profitability of operating activities, investment and innovative activity are analyzed. The main problems of development of machine-building branch are defined.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами