Сучасний стан діяльності та перспективи розвитку підприємств машинобудування України

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Сучасний стан діяльності та перспективи розвитку підприємств машинобудування України

Троц І. В.

В статті здійснено аналіз та оцінку сучасного стану діяльності підприємств машинобудування в Україні. Визначено основні тенденції, проблеми та перспективи розвитку галузі.

Ключові слова: машинобудівні підприємства, частка збиткових підприємств

Современное состояние деятельности и перспективы развития предприятий машиностроения Украины

Троц И. В.

В статье осуществлен анализ и оценка современного состояния деятельности предприятий машиностроения в Украине. Определены основные тенденции, проблемы и перспективы развития отрасли.

Ключевые слова: машиностроительные предприятия, доля убыточных предприятий

Current state and prospects of development machine building enterprises in Ukraine

Trots I. V.

The article is analyzed and estimated the current state of machine-building enterprises in Ukraine. The main trends, problems and prospects of the industry are defined.

Keywords: machine-building enterprises, share of unprofitable enterprises

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами