Стратегічні напрями вирішення проблеми банкрутства на підприємстві

  • uk-UA

  • en-GB

Стратегічні напрями вирішення проблеми банкрутства на підприємстві

Троц І. В.

У статті досліджені і систематизовані стратегічні напрями подолання та недопущення банкрутства підприємств в сучасних динамічних умовах господарювання.

Ключові слова: реінжиніринг, економічна безпека, контролінг, система раннього попередження та реагування, антикризове управління, механізми фінансової стабілізації, санація, реструктуризація.

Trots I. V.

The article explored and systematized strategic directions of overcoming and prevention of bankruptcy in modern dynamic business environment.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами