Державна служба охорони як суб’єкт системи економічної безпеки акціонерних товариств

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності
 • Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
 • Підрозділ: Навчально-науковий Інститут менеджменту безпеки
 • Сторінок: 7
 • УДК: УДК 336.763.2
 • ISBD: Захаров О.І. Державна служба охорони як суб’єкт системи економічної безпеки акціонерних товариств / О. І. Захаров, В. І. Франчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна.- 2011.- Вип. 2.-С.314-320.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Державна служба охорони як суб’єкт системи економічної безпеки акціонерних товариств

Захаров Олександр Іванович

Досліджуються питання якості надання охоронних послуг підрозділами державної служби охорони акціонерним товариствам, пропонуються критерії оцінювання послуг.

Ключові слова: акціонерне товариство, державна служба охорони, охоронна діяльність, якість охоронних послуг, критерії оцінювання.

Государственная служба охраны как субъект системы экономической безопасности акционерных обществ

Захаров Александр Иванович

Исследуются вопросы качества предоставления охранных услуг подразделениями государственной службы охраны акционерным обществам; предлагаются критерии оценивания услуг.

Ключевые слова: акционерное общество, государственная служба охраны, охранная деятельность, качество охранных услуг, критерии оценивания.

State Security Service as a subject of the economic security system of joint-stock companies

Zaharov Oleksandr Ivanovich

This article investigates the issue of quality of security services given by divisions of the Civil Service to joint stock companies, the criteria for evaluating are also suggested.

Keywords: joint stock company, the state security service, security activities, the quality of security services, evaluation criteria.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами