Організаційно-економічний механізм управління інноваційною діяльністю

  • uk-UA

  • en-GB

Організаційно-економічний механізм управління інноваційною діяльністю

Лотарєв А. Г., ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

У статті розроблено організаційно-економічний механізм управління інноваціоною діяльністю (ОЕМУІД) регіону, для формування якого запропонована методологія проектування інноваційної діяльності (МПІД), яка дозволяє визначити оптимальну структуру організаційного та економічного механізмів. Визначено цільові установки організаційно-економічного механізму управління інноваційною діяльністю та методи їх досягнення.

Ключові слова: організаційно-економічний механізм, інноваційна діяльність, інновація, національна економіка.

Organizational and economic mechanism of innovation activity management

Lotariev A., Institution of Higher Education «University of the Economics and Law «KROK»», Kiev

The paper develops the organizational and economic mechanism of administration of innovative activity in a region, for the formation of which it was proposed to use the methodology of innovative activity projecting, as it makes it possible to determine the optimal structure of the organizational and economic mechanisms. The purpose orientations of the organizational and economic mechanism of administration of innovative activity and the methods of their achieving were determined.

Keywords: organizational and economic mechanism, innovation activity, innovation, national economy.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами