Фінансова стратегія та управління економічною безпекою автомобілебудівних корпорацій

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Економіка підприємства
 • Спеціальність: 21.04.02 – економічна безпека суб'єктів господарської діяльності
 • Видавництво: Дніпропетровськ: Вид-во ДУЕП
 • Сторінок: 12
 • ISBN: ISSN 2312-7600
 • УДК: УДК 658.5.012.7
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Хаванова М.С. «Фінансова стратегія та управління економічною безпекою автомобілебудівних корпорацій»

Дана стаття присвячена аналізу фінансової стратегії підприємства та визначенню її місця в управлінні економічною безпекою автомобілебудівних підприємств, враховуючи їх стратегічну спрямованість, необхідність вирішувати інвестиційно-інноваційні задачі, проблеми підвищення рівня економічної безпеки підприємства.

Ключові слова: економічна безпека, фінансова стратегія, фінансові моделі, фінансове планування, управління витратами

Хаванова М.С. «Финансовая стратегия и управление экономической безопасностью автомобилестроительных предприятий»

Данная статья посвящена анализу финансовой стратегии предприятия и определению ее места в управлении экономической безопасностью автомобилестроительных предприятий, учитывая их стратегическую направленность, необходимость решать инвестиционно-инновационные задачи, проблемы повышения уровня экономической безопасности предприятия.

Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая стратегия, финансовые модели, финансовое планирование, управление затратами

Khavanova M. «Financial strategy and automobile companies economic security management»

This article analyzes the financial strategy of the enterprise and its place in the automobile companies’ economic security management given their strategic focus, the need to solve the investment and innovation problems as well as that of the economic security level increase.

Key words: economic security, financial strategy, financial models, financial planning, cost management.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами