Конституційно-правові гарантії захисту прав суб'єктів господарювання

Конституційно-правові гарантії захисту прав суб'єктів господарювання

Григорчук М. В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін (Університет економіки та права «КРОК»)

Проведений аналіз стану системи господарського законотворення пока-зує, що дії законодавців практично завжди відставали від потреб економіки, а господарські процеси в Україні врегульовувалися недостатньо дієвим і несвоєчасним точковим втручанням. Аналогічна ситуація зберігається і нині з тими лише відмінностями, що зумовлені виконанням вимог світової та євро-пейської спільноти як умови, за яких відбувається доступ українських товарів на міжнародні ринки, та надаються закордонні кредити. Обґрунтовуючи теоретичну складову процесу забезпечення конститу-ційних гарантів при захисті прав суб’єктів господарювання, автор дійшов висновку про те, що науковцям і практика вкрай необхідно визначитися щодо однакового і професійного розуміння поняття «справедливість», адже лише шляхом застосування цього поняття в його класичному розумінні з урахуван-ням логічної категорії обсягу можна забезпечити правильне, об'єктивне, не-упереджене ставлення людських і господарських відносин, які відповідають морально-етичним і правовим нормам.

Ключові слова: правові гарантії; верховенство права; суб’єкт господа-рювання; господарське судочинство; захист суб’єктивного права; захист прав суб’єктів господарювання.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами