Дослідження підходів щодо визначення категорії «економічна безпека підприємства»

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Економіка підприємства
 • Спеціальність: 21.04.02 – економічна безпека суб'єктів господарської діяльності
 • Видавництво: Луцьк: Волинський інститут економіки та менеджменту
 • Сторінок: 13
 • ISBN: ISSN 2224-8609
 • УДК: УДК 343.13;336.227.1
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

У роботі здійснено ґрунтовний теоретичний аналіз та систематизацію підходів до розуміння поняття «економічна безпека підприємства» з врахуванням особливостей вітчизняної промисловості. На цій основі запропоновано авторське визначення поняття «економічна безпека промислового підприємства»

Ключові слова: національна безпека, економічна безпека підприємств, промислові підприємства.

Осуществлен основательный теоретический анализ и систематизация подходов к пониманию понятия «экономическая безопасность предприятия» с учетом особенностей отечественной промышленности, на основе чего предложено авторское определение понятия «экономическая безопасность промышленного предприятия»

Ключевые слова: национальная безопасность, экономическая безопасность предприятий, промышленные предприятия.

In this paper author conducted thorough theoretical analysis and systematization of approaches to understanding the concept of "economic security of enterprise" taking into account the features of the domestic industry. On this basis author proposed the definition of "economic security of industrial enterprise".

Keywords: national security, economic security, industrial plants.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами