Теоретико-правове значення принципів національного судочинства як основа захисту прав суб'єктів господарювання

Теоретико-правове значення принципів національного судочинства як основа захисту прав суб'єктів господарювання

Григорчук М. В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін (Університет економіки та права «КРОК»)

З огляду на визнаний недостатній якісний рівень розроблення законів, який має місце в Україні, виникає завдання якнайшвидше розробити ефективні прийоми законодавчої техніки, котрі, будучи зведені до уніфікованого державного стандарту, з урахуванням сучасного світового і європейського досвіду, насправді слугували б своєрідним лекалом, межі якого б чітко розрізняли регульовані правовідносини, і визначали понятійний апарат, який би відповідав завданням такого впорядкування. Авторське теоретико-правове дослідження окремих основоположних категорій, як, наприклад, «принцип», «засада», «основи» тощо показало, що безпідставне маніпулювання як теоретиками, так і практиками цими поняттями призводить до неповноти вивчення доказів, якими обґрунтовується вина чи невинуватість учасника господарської сфери. За умов некоректного їх застосування можуть виникнути обставини, якими суб’єкту господарювання будуть завдані значні збитки з причини примусового виконання рішення суду, яке набрало законної сили. Така ситуація реально загрожує утвердженню верховенства права і конституційних засад під час провадження підприємницької діяльності. Більше того, такими діями знижується активність громадян на напрямку реалізації конституційного права на зайняття підприємницькою діяльністю, вселяється зневіра у справедливість державної системи захисту суб’єктивного права. Забезпечуючи належний правопорядок у господарській сфері, законодавець має суворо дотримуватись приймів законодавчої техніки при запровадженні нових законів чи внесення змін і доповнень до чинних нормативно-правових актів. З огляду на сказане виникає проблема фахового підходу до теоретичного обґрунтування досліджуваних у цій статті категорій, зведення їх до чіткої структурованої системи. Основним завдання, на думку автора, є надання універсального характеру тим принципам, які, з урахуванням множинності об’єднуваних інструментів легітимного примусового впливу на порушника господарського законодавства, одночасно виступатимуть гарантіями щодо охорони і захисту прав добропорядних підприємців.

Ключові слова: принцип, засада, основи, правовий захист, суб’єкт господарської діяльності, положення, ідея.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами