Вплив пандемії на стан правового захисту прав суб'єктів господарювання (теоретичні і практичні аспекти)

Вплив пандемії на стан правового захисту прав суб'єктів господарювання (теоретичні і практичні аспекти)

Григорчук М. В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін (Університет економіки та права «КРОК»)

Зважаючи на відсутність наукових досліджень щодо впливу COVID-19 (гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2) на загальносвітову економіку та економіку України, автор зробив спробу вперше надати новітнім економіко-правовим явищам, що мають місце в господарській діяльності, теоретико-правового характеру. Основна увага приділена визначенню зовнішніх і внутрішніх чинників, які зумовлюють сучасний стан міжгосподарських зв’язків на межі дотримання встановленого конституційного порядку у сфері господарювання. Проблема співіснування легітимних тотальних заборон та конституційних положень про свободу підприємницької діяльності до цього часу не розглядалася крізь призму оцінки стану правової захищеності економічних прав та законних інтересів суб’єктів господарювання. Автор, посилаючись на положення Конституції України, Господарського, Господарського процесуального кодексів України, інших законів та підзаконних нормативно-правових актів, насамперед, щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби, здійснює теоретико-правову оцінку якості та ефективності застосування юрисдикційних форм захисту підприємцями порушеного суб’єктивного права з позицій доступу до реального здійснення права на захист. Порушуючи проблему впровадження повномасштабного функціонування електронного суду як одного з найбільш дієвих легітимних інструментів відстоювання і поновлення порушеного права, автор вважає, що в такий спосіб одночасно забезпечується максимальний захист від загрози поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. До таких висновків автордоходить у результаті вивчення результатів пілотних проектів із впровадження в окремих регіонах проекту «Електронний суд». Наводячи приклади щодо використання наказного провадження як форми найбільш швидкого і найменш фізично і матеріально затратного способу відновлення легітимними інструментами судового захисту порушеного права суб’єктами господарювання, зосереджується увага на необхідності більш чіткого формулювання партнерами по бізнесу на первинних стадіях співробітництва можливостей звернення до суду на умовах положень саме наказного провадження. Оцінюючи роль досудових і позасудових форм вирішення господарських спорів, автор обґрунтовує значення медіації (посередництва) для збереження здорового підприємницького клімату між учасниками такого спору, а також сприяння їх подальшому співробітництву на основі ними ж вироблених рішень із врегулювання конфлікту.

Ключові слова: пандемія, суб’єктивне право, господарський спір, наказне провадження, медіація, посередництво.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами