Теоретичні основи забезпечення економічної безпеки підприємств

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Теоретичні основи управління фінансово-економічною безпекою, Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки
 • Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
 • № комплекту: №32 «Вчені записки Університету «КРОК», Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Кафедра управління фінансово-економічною безпекою, Навчально-науковий Інститут менеджменту безпеки
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 11
 • ББК: ББК 65я5
 • УДК: УДК 33(082)
 • ISBD: Захаров, О. І. Теоретичні основи забезпечення економічної безпеки підприємств / О. І. Захаров // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2012. - Том 2, № 32. - С. 80-87
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Теоретичні основи забезпечення економічної безпеки підприємств

У статті розглянуті теоретичні основи діяльності з забезпечення економічної безпеки, підходи до побудови та організації діяльності системи економічної безпеки підприємства.

Ключові слова: економічна безпека, система економічної безпеки, забезпечення економічної безпеки, підприємство, модель, глобалізація економіки.

Теоретические основы обеспечения экономической безопасности предприятий

В статье рассмотрены теоретические основы деятельности по обеспечению экономической безопасности, подходы к построению и организации деятельности системы экономической безопасности предприятия.

Ключевые слова: экономическая безопасность, система экономической безопасности, обеспечение экономической безопасности, предприятие, модель, глобализация экономики.

Theoretical bases of providing of enterprise security

In the article theoretical bases of providing of enterprise security, approaches to building and organization of system of economic security of company are considered.

Keywords: economic security, system of economic security, providing of economic security, enterprise, model, globalization of the economy.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами