Науково-педагогічна та організаційна діяльність генерал-лейтенанта В. С. Сідака із розгортання вивчення історії спеціальних служб в Україні

  • uk-UA

  • en-GB

Науково-педагогічна та організаційна діяльність генерал-лейтенанта В. С. Сідака із розгортання вивчення історії спеціальних служб в Україні

Дмитро Вєдєнєєв доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник науково-дослідного центру військової історії, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, (Київ, Україна)

У статті розкривається внесок доктора історичних наук, члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, генерал-лейтенанта В. С. Сідака (1938–2019 рр.), засновника та ректора у 1992–2003 рр. вищого спеціального закладу освіти — Національної академії Служби безпеки України. Характеризується його особистий внесок у фундацію досліджень з історії структур розвідки та контррозвідки періоду державотворчих пошуків українського народу у 1917–1921 рр., організацію формування наукової школи з вивчення минулого національних спецслужб, археографічну роботу із публікації їх документальної спадщини, запровадження викладання спецдисципліни з історії розвідки та контррозвідки в Україні у систему підготовки оперативних кадрів СБУ. Дається огляд інституалізації під орудою професора В. Сідака науково-педагогічної діяльності навколо проблематики історії вітчизняних спецслужб.

Ключевые слова: військово-історична наука, історіографія, розвідка, контррозвідка, організація науки, Національна академія СБУ.

The scientific-pedagogical and organizational activity of lieutenant general V. Sidak aimed in developing the study of the history of special services in Ukraine

Dmytro Viedienieiev Doctor of Historical Sciences, Professor, Leading Researcher of the scientific-research centre of the military history, The National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi

The scientific article presents the contribution of the Doctor of Historical Sciences, the Associate Member of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Lieutenant General Volodymyr Sidak (1938–2019), the founder and rector in 1992 — 2003 of the higher specialised educational institution — National Academy of the Security Service of Ukraine. The author, a former subordinate and Professor Sidak student describes the main directions of his military-special and scientific-pedagogical activity. It is characterised his input in the founding of the development of the history of intelligence and counterintelligence structures of the times of the state-building searches of the Ukrainian nation in 1917–1921, in the organisation of the formation of a scientific school for the study of the national special services past, archaeographic work for the publishing of its documental heritage, in the introduction of the teaching of the special subject about the history of the intelligence and counterintelligence in Ukraine in the system of the preparation of the operative units of Security Service of Ukraine. There is recalled about the common with the scientists from the Institute of the History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine development of the conception of the multilanguage edition from the history of special services in Ukraine, which could cover the period from the Kievan Rus till the becoming of the Ukrainian security bodies after 1991. On the 26th of May 2017, there were presented two volumes of the multilanguage edition “The Ukrainian special services from the oldest times till the nowadays”. The author overviews in which way the scientific-pedagogical activity led by General V.Sidak was institutionalized around the issues of the history of domestic special services, development of the popularisation of the knowledge about the past of special structures of the branch of security and defence of the different forms of state in Ukraine. There is told about the large-scale work of the warlord to set-up the professional preparation and patriotic upbringings of the new generation of the special purpose law enforcement agencies staff, of the museum work in the sphere of the history of intelligence and counterintelligence.

Keywords: military-historical science, historiography, intelligence, counterintelligence, organization of the science, National Academy of the Security Service of Ukraine, V.Sidak.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами