Стратегія функціонування системи економічної безпеки підприємства

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки, Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки
 • Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
 • Підрозділ: Кафедра управління фінансово-економічною безпекою, Навчально-науковий Інститут менеджменту безпеки
 • Видавництво: Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
 • Сторінок: 14
 • ISBN: ISSN 2076-5843
 • УДК: УДК 65.012.8
 • ISBD: Захаров О.І. Стратегія функціонування системи економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки.- 2014.- Вип.39.ч.3. - С.26-32
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Стратегія функціонування системи економічної безпеки підприємства

Захаров Олександр Іванович

Успішна діяльність підприємств в умовах економічної кризи значною мірою залежить від ефективності стратегічного управління їх системою економічної безпеки. У даній статті розглядаються питання організації стратегічного управління системою економічної безпеки підприємства. Особлива увага приділяється питанням стратегічного планування. Дане визначення стратегії економічної безпеки підприємства, розкрита її структура і запропонований алгоритм розробки.

Ключові слова: підприємство, небезпеки, загрози, стратегія економічної безпеки, система економічної безпеки, суб'єкти системи економічної безпеки, глобалізація економіки, зовнішнє середовище, внутрішнє середовище.

Стратегия функционирования системы экономической безопасности предприятия

Захаров Александр Иванович

Успешная деятельность предприятий в условиях экономического кризиса в значительной степени зависит от эффективности стратегического управления их системой экономической безопасности. В данной статье рассматриваются вопросы организации стратегического управления системой экономической безопасности предприятия. Особое внимание уделяется вопросам стратегического планирования. Данное определение стратегии экономической безопасности предприятия, раскрыта ее структура и предложенный алгоритм разработки.

Ключевые слова: предприятие, опасности, угрозы, стратегия экономической безопасности, система экономической безопасности, субъекты системы экономической безопасности, глобализация экономики, внешняя среда, внутренняя среда.

Strategy of functioning of economic security system

Zaharov Oleksandr Ivanovich

Successful business in the economic crisis is largely depend on the effectiveness of the strategic management of their economic security system . This article deals with the organization of strategic management of economic security system of enterprise. Particular attention is paid to strategic planning. There is the definition of the strategy of economic security, revealed its structure and the algorithm of development.

Keywords: enterprise, dangers, threats, strategy of economic security, system of the economic security, the subjects of economic security system, globalization of the economy, external environment, internal environment.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами