Комплексне забезпечення безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємств

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Теоретичні основи управління фінансово-економічною безпекою, Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки
 • Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
 • Підрозділ: Кафедра управління фінансово-економічною безпекою, Навчально-науковий Інститут менеджменту безпеки
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 12
 • ББК: ББК 65.428+65.2/4-98
 • УДК: УДК 339.5:65.012.8
 • ISBD: Захаров О.І. Комплексне забезпечення безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємств/ О. І. Захаров //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць/ Університет економіки та права "КРОК", 2010. - № 3. - С. 95-100.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Комплексне забезпечення безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Захаров Олександр Іванович

У статті розглянуті теоретичні питання пов'язані з комплексним забезпеченням безпеки зовнішнє економічної діяльності підприємств України в умовах глобалізації економіки. Розглянуто структура комплексної системи економічної безпеки підприємства яке здійснює зовнішньо економічну діяльність та запропоновано модель її функціонування.

Ключові слова: система економічної безпеки, економічна безпека, підприємство, зовнішнє економічна діяльність, модель, служба економічної безпеки, механізм управління, небезпеки, загрози, механізм взаємодії.

Комплексное обеспечение безопасности внешнеэкономической деятельности предприятий

Захаров Александр Иванович

В статье рассмотрены теоретические вопросы, связанные с комплексным обеспечением безопасности внешнеэкономической деятельности предприятий Украины в условиях глобализации экономики. Рассмотрена структура комплексной системы экономической безопасности предприятия и предложена модель ее функционирования.

Ключевые слова: система экономической безопасности, экономическая безопасность, предприятие, внешнее экономическая деятельность, модель, служба экономической безопасности, механизм управления, опасности, угрозы, механизм взаимодействия.

Integrated provision of security of International Business

Zaharov Oleksandr Ivanovich

In the article the teoretical issues of the complex providing of security of foreign economic activity of Ukrainian enterprises in the conditions of globalization of economy are considered. The structure of the complex system of economic security of enterprise is considered and the model of its functioning is offered.

Keywords: The system of economic security, economic security, enterprise, external economic activity, the model, the service of economic security, management mechanism, dangers, threats, mechanism of interaction.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами