Економічна дипломатія як технологія реалізації експортного потенціалу електроенергетичної галузі України

Економічна дипломатія як технологія реалізації експортного потенціалу електроенергетичної галузі України

Горбачук О.І.

України засобами економічної дипломатії. В умовах глобалізованого світу економічна дипломатія виступає дієвим інструментом збільшення експортної спроможності держави, подолання бар'єрів на шляху міжнародної торгівлі, збільшення товарообігу та досягнення конкурентних переваг на зовнішніх ринках. Показано, що зовнішня політика України в сфері електроенергетики, у тому числі й енергетична дипломатія як засіб здійснення цієї політики, є вагомою складовою гарантування національних інтересів країни. Сьогодні в умовах російсько-української війни проблема забезпечення стабільної діяльності електроенергетичної галузі потребує не лише великих зусиль фахівців - енергетиків, але й українських політиків та дипломатів, які мусять на міжнародному рівні створити умови для інтеграції української електроенергетичної мережі в єдину Європейську енергетичну систему, що в свою чергу безумовно стане вагомим кроком до набуття Україною повноцінного членства в ЄС.

Підкреслено, що залежно від національних інтересів держави та викликів, що безпосередньо впливають на неї, наповнення поняття «енергетична дипломатія» може мати низку вимірів – безпековий, економічний, кліматичний, тощо. Важливо, щоб визначаючи власний вимір енергетичної дипломатії, держава орієнтувалась на те, яким чином можна максимізувати свої стратегічні інтереси за рахунок двосторонньої або багатосторонньої міжнародної співпраці. Підкреслено, що 16 березня 2022 року Україна об’єдналася з Єдиною енергосистемою Європи ENTSO-E. Ця інтеграція вимагає від усіх центральних органів виконавчої влади, які грають ключову роль щодо реалізації експортного потенціалу України в електроенергетичній галузі, чіткої координації своїх дій. Це в свою чергу потребує на національному рівні визначити пріоритети електроенергетичної дипломатії, розуміння її змісту, ролі, значення, структури прийняття рішень та їх імплементації.

Ключевые слова: економічна та електроенергетична дипломатія України, центральні органи виконавчої влади, об’єднання України з Єдиною енергосистемою Європи ENTSO-E, Міністерство закордонних справ, Міністерство енергетики.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами