Поведінка споживачів у глобальному вимірі

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Статті
  • Дисципліна: Маркетинг
  • Спеціальність: Маркетинг
  • Підрозділ: Кафедра маркетингу та поведінкової економіки
  • УДК: УДК 339.1:658.8
  • ISBD: Наумова М.О. Поведінка споживачів у глобальному вимірі / М. О. Наумова, О. О. Наумова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». - 2023. - № 1(107). - С. 70-74.

Поведінка споживачів у глобальному вимірі

Наумова Олена Олександрівна

Метою дослідження є аналіз формування компаніями поведінки споживачів у глобально-му вимірі та виявлення тенденцій їх розвитку. Методика дослідження. Досягнення поставленої у стат-ті мети здійснено за допомогою методів індукції, дедукції, узагальнення та методів системного аналізу. Результати. У статті проаналізовано елементи маркетингових стратегій в умовах глобалізації спо-живання. Теоретичні дослідження продемонстрували, що до них відносять різноманітність, новизну та доступність товару. Конвергентний ефект глобалізації дозволив компаніям реалізувати для споживачів стандартизовану поведінку, яка полягає в схожості в них бажань та потреб, цінностей, смаків, вподобань та стилю життя. Виявлено, що маркетингова стратегія стандартизації поведінки споживання брендів є чутливою до нерівності доходів споживачів. Негативні явища у світовій економіці, що виникли внаслідок пандемії Covid-19, значно вплинули на зміну поведінки споживачів у бік розвитку відповідального та еколо-гічного споживання. Практична значущість результатів дослідження. Виявлено, що одним із сучасних трендів глобалізації споживання є те, що для споживачів дедалі менш важливою стає інформація про країну-виробника, коли вони роблять вибір на користь того чи іншого бренду товару.

Ключевые слова: поведінка споживачів, стандартизація поведінки споживачів, маркетингові стратегії, Covid-19, відповідальне споживання.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами