Застосування теорії поведінкової економіки в оцінюванні освітньої сфери

Застосування теорії поведінкової економіки в оцінюванні освітньої сфери

Радіонова І.Ф., Усик В.І.

Стаття презентує результати дослідження освітньої сфери з використанням ідей поведінкової економіки. Автори, по-перше, акценту-вали увагу на тих ідеях теорії поведінкової економіки, які стали ще актуаль-нішими у ХХІ ст. По-друге, була акцентована увага на двох ідеях поведін-кової економіки, які, на думку авторів, мають найкращий аналітичний потенціал для оцінювання змін, що відбуваються в освіті. Йдеться про ідею «когнітивного упередження» і пов’язану з нею, так звану «взаємність» суб’єктів, а також про ідею «психологічних схильностей». Для оцінювання освітньої сфери з застосуванням згаданих ідей використаний прикладний інструментарій, а саме — «шкала оцінювання розбіжностей», кластерний аналіз та відповідна ідентифікація «профілів», а також регресійний аналіз схильностей викладачів та студентів. Поведінкові реакції основних учас-ників освітнього процесу — викладачів та студентів — вивчались на основі опитування за розробленою авторами анкетою. Анкета була прис-вячена ставленню до дистанційної форми навчання, важливість якої сут-тєво зросла для українських закладів вищої освіти. На основі аналізу даних соціологічного опитування з застосуванням прикладного інструментарію зроблені висновки про можливі способі вдосконалення продукту освітньої сфери.

Ключевые слова: теорія поведінкової економіки; «взаємність» та «психо-логічні схильності» суб’єктів; нормативний аспект теорії поведінкової еко-номіки; дистанційна освіта

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами