Теоретичний аналіз проблеми професійної успішності викладача вищого навчального закладу (частина 1)

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Організаційна психологія
 • Спеціальність: Психологія
 • № комплекту: №19 «Правничий вісник Університету «КРОК», Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК», «Теоретичний аналіз проблеми професійної успішності викладача вищого навчального закладу»
 • Підрозділ: Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 15
 • УДК: УДК 159.923.2
 • ISBD: Сингаївська І. В. Теоретичний аналіз проблеми професійної успішності викладача вищого навчального закладу (частина 1) / І. В. Сингаївська // Правничий вісник Університету "КРОК" : Збірник наукових праць. - 2014. - № 19. - С. 137-144
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

І.В.Сингаївська
кандидат психологічних наук, доцент,
професор кафедри психології,
ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК».

Теоретичний аналіз проблеми професійної успішності викладача вищого навчального закладу (частина 1)

У статті обгрунтовано актуальність дослідження проблеми професійної успішності, проаналізовані теоретико-методологічні підходи до вивчення феномену професійної успішності викладача. Описано погляди науковців на зміст поняття професійної успішності викладача, чинники та показники такої успішності. Накреслено перспективи подальших досліджень професійної успішності викладачів вищих навчальних закладів.

Ключові слова: професійна успішність, професіоналізм; особистісний, діяльнісний, інтегративний підходи.

И.В.Сингаевская
кандидат психологических наук, доцент,
профессор кафедры психологии,
ВУЗ «Университет экономики и права «КРОК».

Теоретический анализ проблемы профессиональной успешности преподавателя высшего учебного заведения.

В статье обоснована актуальность исследования проблемы профессиональной успешности, проанализированы теоретико-методологические подходы к изучению феномена профессиональной успешности преподавателя. Описаны взгляды ученых на содержание понятия профессиональной успешности преподавателя, условия и показатели такой успешности. Начерчены перспективы дальнейших исследований профессиональной успешности преподавателей высших учебных заведений.

Ключевые слова: профессиональная успешность, профессионализм; личностный, деятельностный, интегративный подходы.

I. Syngaivska
PhD (Psychological sciences), Associate Professor,
Professor of Psychology Department of KROK University.

Theoretical survey of higher educational institution teacher professional success rate issue

The article under review substantiates the topicality of professional success rate issue, analyzes theoretical and methodological approaches to the teacher professional success rate phenomenon investigation. Thus the article describes the opinions of scientists as regards teacher professional success rate phenomenon content, factors and indices of such success rate. It offers the perspectives of further researches of higher educational institution teachers professional success rate.

Key words: professional success rate, professionalism; personal, activity and integrative approaches.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами