Особистісні якості викладача як передумова його професійної успішності

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Організаційна психологія
 • Спеціальність: Психологія
 • Підрозділ: Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво: Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
 • Сторінок: 5
 • УДК: УДК 159.923.2
 • uk-UA

 • ru-RU

І.В.Сингаївська. Особистісні якості викладача як одна з передумов професійної успішності.

У статті обгрунтовано актуальність дослідження особистісних якостей викладача як передумови його професійної успішності. Проаналізовано особливості особистості викладача як системоутворюючого фактора для досягнення успішності в професійній науково-педагогічній діяльності. Описано специфіку особистісних якостей і психологічних станів викладача, а також його індивідуальної мотиваційно-ціннісної системи. Накреслені перспективи подальших досліджень особливостей особистості викладача як чинника його професійної успішності.

Ключові слова: професійна успішність, професіоналізм, особистісні якості, мотиваційно-ціннісна система, наратив, професійний архетип.

И.В.Сингаевская. Личностные качества преподавателя как один из факторов профессиональной успешности.

В статье обосновано актуальность исследования личностных качеств преподавателя как фактора его профессиональной успешности. Проанализированы особенности личности преподавателя как системообразующего фактора для достижения успешности в профессиональной научно-педагогической деятельности. Описано специфику личностных качеств и психологических состояний преподавателя, а также его индивидуальной мотивационно-ценностной системы. Начерчены перспективы дальнейших исследований особенностей личности преподавателя как фактора его профессиональной успешности.

Ключевые слова: профессиональная успешность, профессионализм, личностные качества, мотивационно-ценностная система, наратив, профессиональный архетип.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами