Аналіз теоретико-методологічних підходів до вивчення проблеми професійної успішності особистості

  • uk-UA

  • ru-RU

І.В.Сингаївська. Аналіз теоретико-методологічних підходів до вивчення проблеми професійної успішності особистості.

У статті обгрунтовано актуальність дослідження проблеми професійної успішності особистості, проаналізовані теоретико-методологічні підходи до вивчення професійної успішності особистості. Виокремлено коло проблем, які вивчає психологія професіоналізму як напрям наукового дослідження, виділено підходи, які використовують науковці у пошуках моделі професійної успішності. Описано погляди науковців на проблему професіоналізму та професійної успішності, що працюють в рамках особистісного, акмеологічного, діяльнісного, структурно-функціонального, інтегративного підходів. Накреслено перспективи подальших досліджень професійної успішності фахівців у сфері освіти, зокрема – викладачів вищих навчальних закладів.

Ключові слова: професійна успішність, професіоналізм; особистісний, акмеологічний, діяльнісний, структурно-функціональний, інтегративний підходи.

И.В.Сингаевская. Анализ теоретико-методологических подходов к изучению проблемы профессиональной успешности личности.

В статье обосновано актуальность исследования проблемы профессиональной успешности личности, проанализированы теоретико-методологические подходы к изучению профессиональной успешности личности. Выделено круг проблем, которые изучает психология профессионализма как направление научного исследования, определено подходы, которые используют ученые в поисках модели профессиональной успешности. Описано взгляды ученых на проблему профессионализма и профессиональной успешности, работающих в рамках личностного, акмеологического, деятельностного, структурно-функционального, интегративного подходов. Начерчено перспективы дальнейших исследований профессиональной успешности специалистов в сфере образования, в частности – преподавателей высших учебных заведений.

Ключевые слова: профессиональная успешность, профессионализм; личностный, акмеологический, деятельностный, структурно-функциональный, интегративный подходы.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами