Продовольча безпека, її місце та роль у системі суспільного відтворення

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Фінанси, Фінансова безпека бізнесу, Гроші та кредит
 • Спеціальність: Фінанси і кредит
 • Підрозділ: Кафедра фінансів‚ обліку та аудиту, Факультет економіки та підприємництва
 • Видавництво: Херсон: Видавничий дім «Гельветика»
 • Сторінок: 4
 • ISBN: ISSN 2306-0115
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Анотація: досліджено роль продовольчої безпеки у системі суспільного відтворення. Запропоновано напрями створення конкурентоспроможного продовольчого комплексу з метою підвищення продовольчої безпеки держави.

Ключові слова: продовольча безпека, суспільне відтворення, продовольство, агропромисловий комплекс, економічна система, виробництво.

Аннотация: исследована роль продовольственной безопасности в системе общественного воспроизводства. Предложены пути создания конкурентного продовольственного комплекса с целью повышения продовольственной безопасности страны.

Summary: the role of food security in the system of social reproduction is considered in the article. Directions of creation competitive food complex in order to increase food security are offered.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами