Інвестиційна діяльність в умовах продовольчої та фінансової кризи

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Фінанси, Гроші та кредит, Інвестування, Фінансове посередництво
 • Спеціальність: Фінанси і кредит
 • Підрозділ: Кафедра фінансів‚ обліку та аудиту, Факультет економіки та підприємництва
 • Видавництво: К.: Академія муніципального управління
 • Сторінок: 8
 • УДК: УДК 330 (06)
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Інвестиційна діяльність в умовах продовольчої та фінансової кризи

В статті розглянуто інвестиційну діяльність на сучасному етапі розвитку економіки України. Запропоновано напрями покращення інвестиційного клімату з метою підвищення продовольчої безпеки.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, інвестиції, інновація, продовольча безпека, фінансова криза, інвестиційний клімат.

Инвестиционная деятельность в условиях продовольственного и финансового кризиса

В статье рассматривается инвестиционная деятельность на современном этапе развития экономики Украины. Предлагаются пути улучшения инвестиционного климата с целью повышения продовольственной безопасности.

The investment activity in product and financial crises

The modern investment activity is considered in the article. The main ways of improvement of investment climate for the increasing product security of Ukraine are offered.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами