«Не-кейнсіанський» підхід до економічної стабілізації з використанням фінансових інструментів

 • Автор: ,
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Макроекономіка
 • Спеціальність: Економіка підприємства, Фінанси і кредит
 • Підрозділ: Факультет економіки та підприємництва, Кафедра теоретичної та прикладної економіки
 • Видавництво: Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»
 • Сторінок: 11
 • ISBN: ISSN 2305-7645
 • УДК: УДК 330
 • ISBD: Радіонова І. Ф. "Не-кейсіанський " підхід до економічної стабілізації з використанням фінансових інструментів / І. Ф. Радіонова, Є. В. Алімпієв // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - 2009. - № 4. - С. 42-53.
 • uk-UA

 • en-GB

"Не-кейсіанський " підхід до економічної стабілізації з використанням фінансових інструментів

Алімпієв Є. В., Університет економіки та права „КРОК”

Радіонова І.Ф. доктор економічних наук, професор, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Аналізуються особливості "не-кейнсіанського" підходу до ефективності фінансового регулювання економіки. Виокремлюються ті його положення, які можуть мати практичну цінність при виведенні української економіки з депресивного стану.

"Non-Kainsian” approach to economic stabilization using financial instruments

Alimpiiev I. V., University "КRОК"

Iryna Radionova D.Sc. (Economics), Professor, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

The authors analyze peculiarities of “non-Kainsian” approach to the efficient financial regulation of economy and accentuate its principles which may have practical importance when getting the Ukrainian economy out of depression.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами