Інфляційний канал монетарної трансмісії в Україні

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Макроекономіка, Національна економіка
 • Спеціальність: Економіка підприємства, Фінанси і кредит
 • № комплекту: №24 «Вчені записки Університету «КРОК», Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Факультет економіки та підприємництва, Кафедра теоретичної та прикладної економіки
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 11
 • ISBN: ISSN 2307-6968
 • УДК: УДК 338.24: 336.02
 • ISBD: Алімпієв Є. В. Інфляційний канал монетарної трансмісії в Україні / Є. В. Алімпієв // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2010. - № 24. - С. 4-10.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Інфляційний канал монетарної трансмісії в Україні

Алімпієв Є.В., к.е.н., доцент, Університет економіки та права „КРОК”, доцент кафедри економічної теорії

У статті проаналізовано актуальність виокремлення інфляційного каналу монетарної трансмісії в економіці України. З цією метою уточнено термінологію трансмісійного підходу в економіці та проведено кількісний аналіз пропускної здатності інфляційного каналу за допомогою економетричної моделі інфляції P-star за даними України 2000-2010 рр.

Ключові слова: монетарна трансмісія, фінансово-монетарний трансмісійний механізм, інфляційний канал.

Инфляционный канал монетарной трансмиссии на Украине

Алимпиев Евгений Владимирович, к.э.н., доцент, Университет экономики и права «КРОК», доцент кафедры экономической теории

В статье анализируется актуальность выделения инфляционного канала монетарной трансмиссии в экономике Украины. С этой целью уточнено терминологию трансмиссионного подхода в экономике и проведен количественный анализ пропускной способности инфляционного канала с помощью эконометрической модели инфляции P-star по данным Украины 2000-2010 гг.

Ключевые слова: монетарная трансмиссия, финансово-монетарный трансмиссионный механизм, инфляционный канал.

Inflation channel of monetary transmission: case of Ukraine

Alimpiiev Ievgenii Vladimirovich, c.e.s., doc., University of economic and law “KROK”, economic theory department.

The article disputes that the inflation channel of monetary transmission has to be separated in the Ukrainian economy. The author defines the terminology of transmission approach in an economy and analyzes the carring capacity of inflation channel by means of econometric P-star model using data on Ukraine for 2000-2010 period.

Key words: monetary transmission, fiscal and monetary transmission’s mechanism, inflation channel.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами