Практика формування інформаційного суспільства: досвід ФРН

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Інформаційне суспільство
 • Спеціальність: Міжнародна інформація
 • Підрозділ: Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти, Кафедра суспільних наук
 • Видавництво: К.: «ІНТАС»
 • Сторінок: 14
 • УДК: УДК 303.725.37(430)
 • ISBD: Картунов О.В. Практика формування інформаційного суспільства: досвід ФРН. / Картунов О.В. // Політологічний вісник: Зб. наук. праць. – К., 2012. – Вип. 61. – С. 155-166.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Практика формування інформаційного суспільства: досвід ФРН

Стаття присвячена дослідженню практичних аспектів формування інформаційного суспільства та/чи суспільства знань у ФРН. Проаналізовано досвід участі в цьому процесі федерального уряду, урядів земель та громадських організацій.

Ключові слова: ФРН, федеральний уряд, уряди земель, громадські організації, інформаційне суспільство, суспільство знань, програма формування, досвід.

Практика формирования информационного общества: опыт ФРГ

Статья посвящена исследованию практических аспектов формирования информационного общества и/или общества знаний в ФРГ. Проанализировано опыт участия в этом процессе федерального правительства, правительств земель и общественных организаций.

Ключевые слова: ФРГ, федеральное правительство, правительства земель, общественные организации, информационное общество, общество знаний, программа формирования, опыт.

The practice of information society: the experience of Germany

The article is devoted to the research of the practical aspects of the formation of the information society and/or knowledge society in the FRG. The experience of the participation of federal government, lands’ governments and social organizations in this process were analysed.

Key words: The FRG, federal government, landsgovernments, social organizations, information society, knowledge society, formation program, experience.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами