«Велика Хартія Епохи Знань» як дорожня карта встановлення світового панування

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Політологія, Інформаційне суспільство
 • Спеціальність: Міжнародна інформація
 • Підрозділ: Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти, Кафедра суспільних наук
 • Видавництво: К.: Центр соц. комунікацій
 • Сторінок: 10
 • УДК: УДК 327.2 (73)
 • ISBD: Картунов О.В. «Велика Хартія Епохи Знань» як дорожня карта встановлення світового панування. / Картунов О.В. // Політичний менеджмент. – 2012. – № 3 (54). – С. 42-52
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Стаття присвячена дослідженню витоків та сутності інформаційного імперіалізму. Проаналізовано зміст, характер та спрямування „Великої Хартії Епохи Знань”, яка стала дорожньою картою для встановлення світового панування США.

Ключові слова: США, зовнішня політика, імперські амбіції, військові бази, інформаційний імперіалізм, „Велика Хартія Епохи Знань”, світове панування.

Статья посвящена исследованию истоков и сущности информационного империализма. Проанализировано содержание, характер и направленность „Великой Хартии Эпохи Знаний”, которая стала дорожной картой для установления мирового господства США.

Ключевые слова: США, внешняя политика, имперские амбиции, военные базы, информационный империализм, „Великая Хартия Эпохи Знаний”, мировое господство.

The article is devoted to the research of the beginning and essence of information imperialism. The content, character and directivity of „A Magna Carta for the Knowledge Age” which became the road map for the U.S. world domination gains were analysed.

Key words: USA, foreign policy, imperialistic ambitions, military bases, information imperialism, „A Magna Carta for the Knowledge Age”, world domination.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами