Інфляційне таргетування за умови асиметрії загального рівня цін

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Макроекономіка, Національна економіка
 • Спеціальність: Економіка підприємства, Фінанси і кредит
 • Підрозділ: Факультет економіки та підприємництва, Кафедра теоретичної та прикладної економіки
 • Видавництво: Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»
 • Сторінок: 11
 • ISBN: ISSN 2305-7645
 • УДК: УДК 330
 • ISBD: Алімпієв Є. В. Інфляційне таргетування за умови асиметрії загального рівня цін / Є. В. Алімпієв // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - 2010. - № 10. - С. 21-28.
 • uk-UA

 • en-GB

Інфляційне таргетування за умови асиметрії загального рівня цін

Алімпієв Є.В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії, Університету економіки та права “КРОК”

Проаналізовано переваги та недоліки режиму інфляційного таргетування з точки зору не рівномірної чутливості номінального якоря - загального рівня цін до стимулюючих і стримуючих заходів грошово-кредитного регулювання. Отримано кількісні оцінки наявності в динаміці основних індексів інфляції ефекту “храповика”.

Ключові слова: монетарна трансмісія, інфляційне таргетування, асиметрія цін, ефект "храповика".

Inflation targeting provided asymmetry of the general price level

Alimpiiev I. V., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, University of Economics and Law "KROK"

The article analyzes advantages and disadvantages of inflation targeting regime from the viewpoint that nominal anchor – price level – is irregularly sensitive to expansionary and contractionary monetary policy. It is estimated that dynamics of main price indices contains a ratchet effect.

Ключові слова: monetary transmission, inflation targeting, price asymmetry, ratchet effect.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами