Синхронізація каналів фінансово-монетарної трансмісії в українській економіці

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Макроекономіка, Національна економіка
 • Спеціальність: Економіка підприємства, Фінанси і кредит
 • Підрозділ: Факультет економіки та підприємництва, Кафедра теоретичної та прикладної економіки
 • Видавництво: Економічний часопис-XXI
 • Сторінок: 5
 • ISBN: ISSN 1728-6220
 • УДК: УДК 336.74
 • ISBD: Алімпієв Є. В. Синхронізація каналів фінансово-монетарної трансмісії в українській економіці / Є. В. Алімпієв // Економічний часопис - XXI : Щомісячний науковий журнал. - 2010. - № 11/12. - С. 46-50.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Синхронізація каналів фінансово-монетарної трансмісії в українській економіці

Є.В. Алімпієв, Університет економіки та права «КРОК»

Обґрунтовано необхідність врахування часових затримок у передавальному механізмі окремих каналів залежно від характеру поєднання каналів. Установлено доцільність застосування компенсаційних заходів із підтримання рівня випуску відповідно до кінцевих цілей економічної політики.

Ключові слова: управління національним господарством, фінансово-монетарна трансмісія, передавальний канал, синхронізація.

Синхронизация каналов финансово-монетарной трансмиссии в украинской экономике

Е.В. Алимпиев, Университет экономики и права «КРОК»

В статье исследован вопрос временной согласованности каналов финансово-монетарной трансмиссии в Украине. Обоснована необходимость учета временных задержек в передающем механизме отдельных каналов в зависимости от характера соединения каналов. Установлена целесообразность применения компенсирующих мер для поддержки уровня выпуска в соответствии с конечными целями экономической политики.

Ключевые слова: управление национальным хозяйством, финансово-монетарная трансмиссия, передающий канал, синхронизация.

Synchronization of fiscal and monetary transmission’s channels in the ukrainian economy

Yevheniy V. Alimpiyev “KROK” University

The article explores time consistency of fiscal and monetary transmission’s channels in Ukraine. The author argues that it is necessary to take into account time lags in transmission mechanisms of some channels depending on how these channels are combined. It is also necessary to undertake compensation measures in order to support an output level according to the ultimate goals of economic policy.

Key words: regulation of national economy, fiscal and monetary transmission, transmission mechanism, synchronization.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами