Девальваційна пастка для економіки України

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Міжнародна економічна діяльність України
 • Спеціальність: Міжнародна економіка
 • Підрозділ: Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво: Херсон: Видавничий дім «Гельветика»
 • Сторінок: 12
 • ISBN: ISSN 2304-5809 (Print), 2313-2167 (Online)
 • УДК: УДК 336.748.22
 • ISBD: Ковтонюк К.В. Девальваційна пастка для економіки України / К.В.Ковтонюк // Молодий вчений. - №2(17). – Частина ІІ. – С. 116-120.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Девальваційна пастка для економіки України

Встановлено домінантний вплив девальваційного тренду (характерного для країн, які розвиваються) на процес валютного курсоутворення в Україні. Оцінено вплив ендогенних факторів (макроекономічних показників) на валютний курс гривні. Зроблено висновок про утворення девальваційної пастки для економіки України. Акцентовано увагу на неоднозначності та суперечливості економічних наслідків валютно-курсової політики в Україні. Надано оцінку застосування механізму вільного курсоутворення в українських реаліях.

Ключові слова: девальвація, міжнародні резерви, інтервенції, торговельний баланс, борг.

Девальвационная ловушка для экономики Украины

Установлено доминантное влияние девальвационного тренда (характерного для развивающихся стран) на процесс валютного курсообразования в Украине. Оценено влияние эндогенных факторов (макроэкономических показателей) на валютный курс гривны. Сделан вывод об образовании девальвационной ловушки для экономики Украины. Акцентировано внимание на неоднозначности и противоречивости экономических последствий валютно-курсовой политики в Украине. Дана оценка применения механизма свободного курсообразования в украинских реалиях.

Ключевые слова: девальвация, международные резервы, интервенции, торговый баланс, долг.

DEVALUATION TRAP OF THE UKRAINIAN ECONOMY

The endogenous factors (macroeconomic indicators) on the exchange rate are estimated. The obtained findings allow conclusion about the formation of devaluation trap for Ukraine's economy. Attention to the ambiguity and inconsistency economic impact of exchange rate policy in Ukraine is spared. The exchange rate mechanism in Ukrainian realities is estimated.

Key words: devaluation, foreign reserves, intervention, trade balance, debt.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами