Формування нової моделі економічного розвитку в Україні

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Міжнародна економічна діяльність України
 • Спеціальність: Міжнародна економіка
 • № комплекту: Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК», №37 «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 9
 • ISBN: ISSN 2307-6968
 • ББК: ББК 65я5
 • УДК: УДК 330.1:339.9
 • ISBD: Ковтонюк К.В. Формування нової моделі економічного розвитку в Україні / Ковтонюк К.В. // Вчені записки / Вищий навальний заклад Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 37. – К., 2014. - С. 32-38.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Формування нової моделі економічного розвитку в Україні

У статті розглянуто комплексний підхід щодо оцінки економіки, заснованої на знаннях. Доведено, що знання як сукупність структурних та якісних показників є об’єктивною передумовою зміни існуючої моделі економічного розвитку в Україні та переходу її на новий якісний рівень.

Ключові слова: знання, індустріальна економіка, інновації, економіка знань, національна стратегія розвитку.

Формирование новой модели экономического развития в Украине

В статье рассмотрен комплексный подход к оценке экономики, основанной на знаниях. Доказано, что знания как совокупность структурных и качественных показателей является объективной предпосылкой изменения существующей модели экономического развития в Украине и перехода ее на новый качественный уровень.

Ключевые слова: знания, индустриальная экономика, инновации, экономика знаний, национальная стратегия развития.

FORMATION OF UKRAINE’S NEW MODEL OF ECONOMIC DEVELOPMENT

The article considers the most comprehensive approach to the assessment of the knowledge economy. The knowledge as a set of structural and qualitative indicators is objective precondition changes in current model of economic development in Ukraine and moves it to a new level.

Key words: knowledge, industrial economy, innovation, knowledge economy, national development strategy.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами