Інноваційна конкурентоспроможність транснаціональних компаній в умовах інформаційної економіки

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Міжнародна економіка, Міжнародні економічні відносини, Транснаціональні корпорації
 • Спеціальність: Міжнародна інформація, Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка
 • Підрозділ: Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 13
 • ББК: ББК 65.428+65.2/4-98
 • ISBD: Ковтонюк К.В. Інноваційна конкурентоспроможність транснаціональних компаній в умовах інформаційної економіки / Ковтонюк К.В. // Зовнішня торгівля. Економічна безпека / Вищий навчальний заклад університет економіки та права «КРОК». – Вип. 10. – К., 2014. – С. 39-45.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Інноваційна конкурентоспроможність транснаціональних компаній в умовах інформаційної економіки

У статті здійснюється порівняльний аналіз особливостей паралельного функціонування приватного та державного секторів національних інноваційних систем у центрах Тріади світової економіки. Обґрунтовано роль транснаціональних компаній як одного з головних суб’єктів національної інноваційної системи. Значну увагу приділено дослідженню перспектив і проблем підвищення технологічної конкурентоспроможності між центрами інноваційного розвитку та країнами, що розвиваються.

Ключові слова: національна інноваційна система, інноваційна конкурентоспроможність, науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки, транснаціональна компанія, «бюджетний» продукт.

Инновационная конкурентоспособность транснациональных компаний в условиях информационной экономики

В статье осуществляется сравнительный анализ особенностей параллельного функционирования частного и государственного секторов национальных инновационных систем в центрах Триады мировой экономики. Обоснована роль транснациональных компаний как одного из главных субъектов национальной инновационной системы. Значительное внимание уделено исследованию перспектив и проблем повышения технологической конкурентоспособности между центрами инновационного развития и развивающимися странами.

Ключевые слова: национальная инновационная система, инновационная конкурентоспособность, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, транснациональная компания, «бюджетный» продукт.

INNOVATIVE COMPETITIVE OF MULTINATIONAL COMPANIES IN THE INFORMATION ECONOMY

The article gives a comparative analysis of peculiarities parallel operation of the private and public sectors of national innovation systems in global economic triad. The role of transnational corporations as one of the main members of national innovation systems is grounded. It also emphasizes analysis of opportunities and issues of building technological competitiveness between the centers of innovative development and developing countries.

Key words: national innovation system, innovation competitiveness, research and experimental development, transnational company, "budget" product.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами