Фінансова інтеграція в європейському союзі: генезис і перспективи розвитку

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Міжнародна економіка, Міжнародна економічна діяльність України, Міжнародні економічні відносини, Світова економіка
 • Спеціальність: Міжнародна інформація, Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка
 • Підрозділ: Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво: К.: Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі (УДУФМТ)
 • Сторінок: 11
 • ISBN: ISSN 1028-7507
 • УДК: УДК 339.9:061.1ЄС
 • ISBD: Ковтонюк К.В. Фінансова інтеграція в Європейському Союзі: генезис і перспективи розвитку / Ковтонюк К.В. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. - №3 (68). – С. 203-208.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Фінансова інтеграція в європейському союзі: генезис і перспективи розвитку

Розкрито передумови загальноекономічної інтеграції в Європейському Союзі. Досліджено особливості паралельного розвитку процесів економічної та фінансової інтеграції, а також визначено основні перспективи фінансової інтеграції в цьому інтеграційному об’єднанні.

Ключові слова: Європейський Союз (ЄС), економічна та фінансова інтеграція, багато- (БНК) і транснаціональні (ТНК) компанії, рівні інтеграції (мікро-, макро- і регіонально-інтеграційний), валюта.

Финансовая интеграция в европейском союзе: генезис и перспективы развития

Раскрыты предпосылки общеэкономической интеграции в Европейском Союзе. Исследованы особенности параллельного развития процессов экономической и финансовой интеграции, а также определены основные перспективы финансовой интеграции в этом интеграционном объединении.

Ключевые слова: Европейский союз (ЕС), экономическая и финансовая интеграция, много- (МНК) и транснациональные (ТНК) компании, уровни интеграции (микро-, макро- и регионально-интеграционный), валюта.

Financial integration in the european union: genesis and prospects

Conditions of general economic integration in the European Union are examined. Features parallel development the processes of economic and financial integration are investigated. The main problems of financial integration and the perspectives are defined.

Keywords: the European Union (EU), economic and financial integration, multi- (MNK) and transnational (TNC), levels of integration (micro-, macro- and regional-integration), currency.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами